Facebook jaa Twitter

Lemmikloom
Saun
Avaleht » Andmekaitsejuhend


EstRent Cottages OÜ andmekaitse ja küpsiste kasutamine saidil



Siinne andmekaitsetegevuse kirjeldus (andmekaitsejuhend) selgitab, kuidas EstRent Cottages OÜ (registrikood 11529598, Pärnu mnt 129 c 34, Tallinna, ) (edaspidi EstRent) registripidajana teie andmeid kogub, kasutab, edastab ja salvestab.

Millal EstRent kogub isikuandmeid?


EstRent kogub teie isikuandmeid, kui teete broneeringu EstRent’i veebilehel.

Milliseid andmeid EstRent kogub?


Kui teete kliendina broneeringuid, kogub ja käsitleb EstRent teie kohta järgmisi andmeid:
- Tuvastamisandmed: nimi ja sünniaeg.
- Kontaktandmed: aadress, telefon ja e-posti aadress.
- Broneeringu andmed.

Milleks andmeid kogutakse ja käsitletakse?


Andmeid, mida me teie kohta broneerimise korral kogume, on vaja selleks, et saaksite sõlmida EstRent’i vahendatud lepingu puhkemaja või külaliskorteri kasutamiseks.
Kogutud andmete abil EstRent'il on võimalik:
- Täita klientidega seotud kohustusi, nt arveldada ja saata broneeringute kinnitusi.
- Võimaldada tavapärast klienditeenindust.
- Edastada andmeid üürileandjale / omanikule.
- Saata uudiskirju.
- Täita õigusaktidele vastavaid nõudeid.
- Isikuandmeid võib kasutada ka selleks, et arendada turu- ja kliendianalüüside, turu-uuringute, statistika, äritegevuse jälgimise ning broneeringute ja ostudega seotud äritegevust ja meetodeid.

Kui kaua EstRent andmeid säilitab?


- Teie isikuandmeid hoitakse vaid nii kaua, kui neid on vaja eesmärkidel, milleks neid andmekaitsejuhendi alusel kogutakse. EstRent säilitab andmeid ka pikemalt, kui see on vajalik seadusjärgsete kohustuste täitmiseks (näiteks raamatupidamis- ja maksuseadused).

Kellele me andmeid edastame?


- EstRent edastab teie andmeid puhkemajade ja külaliskorterite omanikele lepingute sõlmimiseks.
- EstRent'i ja üürileandja vahelise kirjaliku lepingu alusel üürilendja tohib teie andmeid kasutada ainult üürilepingu sõlmimiseks. Üürileandja ei tohi edastada teie andmeid või loovutada neid teistele osapooltele. Estrent ei vastuta üürileandja andmekaitse eest.
- EstRent ei loovuta andmeid teistele osapooltele.
- EstRent võib teie isikuandmeid edastada juhul, kui seda eeldavad kehtivad õigusaktid.

Andmekaitsejuhendi muudatused


EstRent’il on õigus muuta andmekaitsejuhendit igal ajal, kui andmete käsitlemine muutub.

Kuidas EstRent hoiab kogutud andmeid?


EstRent'i kogutud andmeid hoitakse andmebaasis serveril, mis on kaitstud juurdepääsukontrolli ja turvaprogrammidega.

Teie õigused


- Kui te ei soovi, et EstRent käsitleb teie isikuandmeid turunduseesmärkidel, võite sellest igal ajal EstRent’ile teada anda ja EstRent lõpetab ta teie isikuandmete käsitlemise sel eesmärgil.
- Teil on õigus kirjaliku avalduse alusel saada EstRent’ilt koopia teie andmetest ning teavet selle kohta, mis eesmärgil teie andmeid käsitletakse ja kellele neid on edastatud või kavatsetakse edastada.
- Teil on õigus nõuda andmete kustutamist, kui neid ei vajata enam sel otstarbel, milleks neid koguti.

Küpsiste kasutamine


EstRent'i saidil kasutatakse küpsiseid. Küpsised salvestavad infot selle kohta, kuidas kasutaja kasutab saiti. Küpsised lisavad ka saidi kasutusmugavust. Kasutajat ei ole võimalik tuvastada küpsiste abil.

Avaleht » Andmekaitsejuhend




EstRent Cottages OÜ, Pärnu mnt 129C 34, 11314 Tallinn, E-mail: ,
Reg nr: 11529598, VAT EE101280774.
Kõigi EstRent Cottages OÜ poolt koostatud ja/või avaldatud materjalide kasutamine mistahes eesmärgil on EstRent Cottages OÜ kirjaliku loata keelatud. Kõik õigused kaitstud. Copyright © EstRent Cottages OÜ
EstRent Cottages OÜ privaatsuspoliitika ja andmekaitsejuhend